Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Καφούση Σόνια; Χαβιάρης Πέτρος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 169-176

How to cite

top

Καφούση Σόνια, and Χαβιάρης Πέτρος. "Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 169-176. <http://eudml.org/doc/236699>.

@article{ΚαφούσηΣόνια1999,
author = {Καφούση Σόνια, Χαβιάρης Πέτρος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {169-176},
title = {Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236699},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
AU - Χαβιάρης Πέτρος
TI - Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 169
EP - 176
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236699
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.