Οι προσωπικές αντιλήψεις του καθηγητή επιδρούν στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών;

Περιβολάκης Αντώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 234-241

How to cite

top

Περιβολάκης Αντώνης. "Οι προσωπικές αντιλήψεις του καθηγητή επιδρούν στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 234-241. <http://eudml.org/doc/236715>.

@article{ΠεριβολάκηςΑντώνης1999,
author = {Περιβολάκης Αντώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {234-241},
title = {Οι προσωπικές αντιλήψεις του καθηγητή επιδρούν στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών;},
url = {http://eudml.org/doc/236715},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Περιβολάκης Αντώνης
TI - Οι προσωπικές αντιλήψεις του καθηγητή επιδρούν στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 234
EP - 241
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236715
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.