Ενσωματωμένα μαθηματικά. Η χρήση τους στον απειροστικό λογισμό

Μάριος Σπάθης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 348-358

How to cite

top

Μάριος Σπάθης. "Ενσωματωμένα μαθηματικά. Η χρήση τους στον απειροστικό λογισμό." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 348-358. <http://eudml.org/doc/236825>.

@article{ΜάριοςΣπάθης2004,
author = {Μάριος Σπάθης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {348-358},
title = {Ενσωματωμένα μαθηματικά. Η χρήση τους στον απειροστικό λογισμό},
url = {http://eudml.org/doc/236825},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Μάριος Σπάθης
TI - Ενσωματωμένα μαθηματικά. Η χρήση τους στον απειροστικό λογισμό
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 348
EP - 358
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236825
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.