Μαθηματικά-ιστορική εξέλιξη ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση.

Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 255-268

How to cite

top

Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου. "Μαθηματικά-ιστορική εξέλιξη ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 255-268. <http://eudml.org/doc/236831>.

@article{ΕπαμεινώνδαςΕυθυμόγλου2002,
author = {Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {255-268},
title = {Μαθηματικά-ιστορική εξέλιξη ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/236831},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
TI - Μαθηματικά-ιστορική εξέλιξη ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 255
EP - 268
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236831
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.