Η ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome - Δομή Παρατηρούμενου Μαθησιακού Προϊόντος) και οι εφαρμογές της στη μαθηματική παιδεία. Μια σύγχρονη θεωρία μάθησης με τεράστιο ερευνητικό και αξιολογικό δυναμικό.

Μπαρκάτσας Αναστάσιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 88-98

How to cite

top

Μπαρκάτσας Αναστάσιος. "Η ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome - Δομή Παρατηρούμενου Μαθησιακού Προϊόντος) και οι εφαρμογές της στη μαθηματική παιδεία. Μια σύγχρονη θεωρία μάθησης με τεράστιο ερευνητικό και αξιολογικό δυναμικό.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 88-98. <http://eudml.org/doc/236832>.

@article{ΜπαρκάτσαςΑναστάσιος1999,
author = {Μπαρκάτσας Αναστάσιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {88-98},
title = {Η ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome - Δομή Παρατηρούμενου Μαθησιακού Προϊόντος) και οι εφαρμογές της στη μαθηματική παιδεία. Μια σύγχρονη θεωρία μάθησης με τεράστιο ερευνητικό και αξιολογικό δυναμικό.},
url = {http://eudml.org/doc/236832},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Μπαρκάτσας Αναστάσιος
TI - Η ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome - Δομή Παρατηρούμενου Μαθησιακού Προϊόντος) και οι εφαρμογές της στη μαθηματική παιδεία. Μια σύγχρονη θεωρία μάθησης με τεράστιο ερευνητικό και αξιολογικό δυναμικό.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 88
EP - 98
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236832
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.