Η έννοια του ορίου στην Αρχαία Ελλάδα και η διδακτική του στη σχολική πραγματικότητα

Ευγένιος Αυγερινός; Μανουήλ Κιουλάφας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 654-664

How to cite

top

Ευγένιος Αυγερινός, and Μανουήλ Κιουλάφας. "Η έννοια του ορίου στην Αρχαία Ελλάδα και η διδακτική του στη σχολική πραγματικότητα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 654-664. <http://eudml.org/doc/236836>.

@article{ΕυγένιοςΑυγερινός2004,
author = {Ευγένιος Αυγερινός, Μανουήλ Κιουλάφας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {654-664},
title = {Η έννοια του ορίου στην Αρχαία Ελλάδα και η διδακτική του στη σχολική πραγματικότητα},
url = {http://eudml.org/doc/236836},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Ευγένιος Αυγερινός
AU - Μανουήλ Κιουλάφας
TI - Η έννοια του ορίου στην Αρχαία Ελλάδα και η διδακτική του στη σχολική πραγματικότητα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 654
EP - 664
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236836
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.