Μια πρόταση για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου

Βασίλειος Βισκαδουράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 286-300

How to cite

top

Βασίλειος Βισκαδουράκης. "Μια πρόταση για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 286-300. <http://eudml.org/doc/236841>.

@article{ΒασίλειοςΒισκαδουράκης2004,
author = {Βασίλειος Βισκαδουράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {286-300},
title = {Μια πρόταση για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/236841},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Βισκαδουράκης
TI - Μια πρόταση για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 286
EP - 300
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236841
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.