Μαθηματική Θεμελίωση της κλασικής κβαντομηχανικής

Αναστάσιος Καρτσακλής; Αθανάσιος Σπυρόπουλος; Γεράσιμος Σταύρακας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 68-82

How to cite

top

Αναστάσιος Καρτσακλής, Αθανάσιος Σπυρόπουλος, and Γεράσιμος Σταύρακας. "Μαθηματική Θεμελίωση της κλασικής κβαντομηχανικής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 68-82. <http://eudml.org/doc/236844>.

@article{ΑναστάσιοςΚαρτσακλής2000,
author = {Αναστάσιος Καρτσακλής, Αθανάσιος Σπυρόπουλος, Γεράσιμος Σταύρακας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {68-82},
title = {Μαθηματική Θεμελίωση της κλασικής κβαντομηχανικής},
url = {http://eudml.org/doc/236844},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Καρτσακλής
AU - Αθανάσιος Σπυρόπουλος
AU - Γεράσιμος Σταύρακας
TI - Μαθηματική Θεμελίωση της κλασικής κβαντομηχανικής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 68
EP - 82
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236844
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.