Η θεωρία των συνδιασμών κατα την αρχαιότητα

Ευάγγελος Σταμάτης

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970)

 • Issue: 11B, page 1-10
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ευάγγελος Σταμάτης. "Η θεωρία των συνδιασμών κατα την αρχαιότητα." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970): 1-10. <http://eudml.org/doc/236897>.

@article{ΕυάγγελοςΣταμάτης1970,
author = {Ευάγγελος Σταμάτης},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {11B},
pages = {1-10},
title = {Η θεωρία των συνδιασμών κατα την αρχαιότητα},
url = {http://eudml.org/doc/236897},
year = {1970},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Σταμάτης
TI - Η θεωρία των συνδιασμών κατα την αρχαιότητα
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1970
IS - 11B
SP - 1
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236897
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.