Οι συνέπειες από την κατάργηση της Ευκλειδείου Γεωμετρίας στη μέση εκπαίδευση της Κύπρου ή Είναι άραγε νεκρός ο Ευκλείδης;

Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 45-56

How to cite

top

Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής. "Οι συνέπειες από την κατάργηση της Ευκλειδείου Γεωμετρίας στη μέση εκπαίδευση της Κύπρου ή Είναι άραγε νεκρός ο Ευκλείδης;." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 45-56. <http://eudml.org/doc/236913>.

@article{Γιώργος2001,
author = {Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {45-56},
title = {Οι συνέπειες από την κατάργηση της Ευκλειδείου Γεωμετρίας στη μέση εκπαίδευση της Κύπρου ή Είναι άραγε νεκρός ο Ευκλείδης;},
url = {http://eudml.org/doc/236913},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής
TI - Οι συνέπειες από την κατάργηση της Ευκλειδείου Γεωμετρίας στη μέση εκπαίδευση της Κύπρου ή Είναι άραγε νεκρός ο Ευκλείδης;
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 45
EP - 56
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236913
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.