Η Πλευρά και η Διαγώνιος Τετραγώνου δεν έχουν κοινό Μέτρο

Αθηνά Γιαννάτου

Ευκλείδης Γ (1983)

 • Issue: 1, page 71-73

How to cite

top

Αθηνά Γιαννάτου. "Η Πλευρά και η Διαγώνιος Τετραγώνου δεν έχουν κοινό Μέτρο." Ευκλείδης Γ (1983): 71-73. <http://eudml.org/doc/236973>.

@article{ΑθηνάΓιαννάτου1983,
author = {Αθηνά Γιαννάτου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {1},
pages = {71-73},
title = {Η Πλευρά και η Διαγώνιος Τετραγώνου δεν έχουν κοινό Μέτρο},
url = {http://eudml.org/doc/236973},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Αθηνά Γιαννάτου
TI - Η Πλευρά και η Διαγώνιος Τετραγώνου δεν έχουν κοινό Μέτρο
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1983
IS - 1
SP - 71
EP - 73
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236973
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.