Αυτομορφισμοί του δακτυλίου των πολυωνύμων και επαγόμενες επεικονίσεις επί των αλγεβρικών συνόλων

Σ. Ανδρεαδάκις

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966)

 • Issue: 07B, page 1-46
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Σ. Ανδρεαδάκις. "Αυτομορφισμοί του δακτυλίου των πολυωνύμων και επαγόμενες επεικονίσεις επί των αλγεβρικών συνόλων." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966): 1-46. <http://eudml.org/doc/236989>.

@article{Σ1966,
author = {Σ. Ανδρεαδάκις},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {07B},
pages = {1-46},
title = {Αυτομορφισμοί του δακτυλίου των πολυωνύμων και επαγόμενες επεικονίσεις επί των αλγεβρικών συνόλων},
url = {http://eudml.org/doc/236989},
year = {1966},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Ανδρεαδάκις
TI - Αυτομορφισμοί του δακτυλίου των πολυωνύμων και επαγόμενες επεικονίσεις επί των αλγεβρικών συνόλων
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1966
IS - 07B
SP - 1
EP - 46
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236989
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.