Για την Β΄Τάξη. Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί. Η σημασία τους και οι πράξεις μ΄ αυτούς.

Βαγγέλης Πολυδούρης; Χρήστος Κισκύρας; Βάσω Πετροπούλου

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 11-22

How to cite

top

Βαγγέλης Πολυδούρης, Χρήστος Κισκύρας, and Βάσω Πετροπούλου. "Για την Β΄Τάξη. Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί. Η σημασία τους και οι πράξεις μ΄ αυτούς.." Ευκλείδης Α (1986-1987): 11-22. <http://eudml.org/doc/236991>.

@article{ΒαγγέληςΠολυδούρης1986-1987,
author = {Βαγγέλης Πολυδούρης, Χρήστος Κισκύρας, Βάσω Πετροπούλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {11-22},
title = {Για την Β΄Τάξη. Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί. Η σημασία τους και οι πράξεις μ΄ αυτούς.},
url = {http://eudml.org/doc/236991},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Βαγγέλης Πολυδούρης
AU - Χρήστος Κισκύρας
AU - Βάσω Πετροπούλου
TI - Για την Β΄Τάξη. Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί. Η σημασία τους και οι πράξεις μ΄ αυτούς.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 11
EP - 22
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236991
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.