Οι εξάδες του Λόττο και οι επαλαμβανόμενοι αριθμοί

Διαμαντής Κορέας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1995)

 • Issue: 43, page 85-89

How to cite

top

Διαμαντής Κορέας. "Οι εξάδες του Λόττο και οι επαλαμβανόμενοι αριθμοί." Μαθηματική Επιθεώρηση (1995): 85-89. <http://eudml.org/doc/237063>.

@article{ΔιαμαντήςΚορέας1995,
author = {Διαμαντής Κορέας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {43},
pages = {85-89},
title = {Οι εξάδες του Λόττο και οι επαλαμβανόμενοι αριθμοί},
url = {http://eudml.org/doc/237063},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Διαμαντής Κορέας
TI - Οι εξάδες του Λόττο και οι επαλαμβανόμενοι αριθμοί
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1995
IS - 43
SP - 85
EP - 89
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237063
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.