Στοιχεία Διαφορικών εξισώσεων (γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης) και μερικές εφαρμογές

Γ. Καρακώστας

Ευκλείδης Γ (1995)

 • Issue: 42, page 59-68

How to cite

top

Γ. Καρακώστας. "Στοιχεία Διαφορικών εξισώσεων (γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης) και μερικές εφαρμογές." Ευκλείδης Γ (1995): 59-68. <http://eudml.org/doc/237072>.

@article{Γ1995,
author = {Γ. Καρακώστας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {42},
pages = {59-68},
title = {Στοιχεία Διαφορικών εξισώσεων (γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης) και μερικές εφαρμογές},
url = {http://eudml.org/doc/237072},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Καρακώστας
TI - Στοιχεία Διαφορικών εξισώσεων (γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης) και μερικές εφαρμογές
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1995
IS - 42
SP - 59
EP - 68
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237072
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.