Έρευνα πάνω στους Πυθαγόρειους Αριθμούς.

Γ. Δοντάς

Ευκλείδης Γ (1988)

 • Issue: 18, page 56-78

How to cite

top

Γ. Δοντάς. "Έρευνα πάνω στους Πυθαγόρειους Αριθμούς.." Ευκλείδης Γ (1988): 56-78. <http://eudml.org/doc/237099>.

@article{Γ1988,
author = {Γ. Δοντάς},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {18},
pages = {56-78},
title = {Έρευνα πάνω στους Πυθαγόρειους Αριθμούς.},
url = {http://eudml.org/doc/237099},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δοντάς
TI - Έρευνα πάνω στους Πυθαγόρειους Αριθμούς.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1988
IS - 18
SP - 56
EP - 78
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237099
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.