Οδηγίες για την υποβολή εργασιών στον Ευκλείδη Γ

Ευκλείδης Γ (2004)

 • Issue: 60-61, page 148-150

How to cite

top

"Οδηγίες για την υποβολή εργασιών στον Ευκλείδη Γ." Ευκλείδης Γ (2004): 148-150. <http://eudml.org/doc/237101>.

@article{Unknown2004,
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {60-61},
pages = {148-150},
title = {Οδηγίες για την υποβολή εργασιών στον Ευκλείδη Γ},
url = {http://eudml.org/doc/237101},
year = {2004},
}

TY - JOUR
TI - Οδηγίες για την υποβολή εργασιών στον Ευκλείδη Γ
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2004
IS - 60-61
SP - 148
EP - 150
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237101
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.