Το Θεώρημα Feuerbach

Προκόπης Μαρκόπουλος

Ευκλείδης Γ (1988)

 • Issue: 20, page 105-111

How to cite

top

Προκόπης Μαρκόπουλος. "Το Θεώρημα Feuerbach." Ευκλείδης Γ (1988): 105-111. <http://eudml.org/doc/237113>.

@article{ΠροκόπηςΜαρκόπουλος1988,
author = {Προκόπης Μαρκόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {20},
pages = {105-111},
title = {Το Θεώρημα Feuerbach},
url = {http://eudml.org/doc/237113},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Προκόπης Μαρκόπουλος
TI - Το Θεώρημα Feuerbach
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1988
IS - 20
SP - 105
EP - 111
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237113
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.