Για την Α τάξη: Η κίνηση και τα σχήματα της γεωμετρίας. Μέτρηση και μέγεθος.Πως από την αριθμητική ισότητα φτάνουμε στην εξίσωση

Παρασκευάς Μαρουσάκης; Βαγγέλης Πολυδούρης; Χρήστος Στέλλας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 43-50

How to cite

top

Παρασκευάς Μαρουσάκης, Βαγγέλης Πολυδούρης, and Χρήστος Στέλλας. "Για την Α τάξη: Η κίνηση και τα σχήματα της γεωμετρίας. Μέτρηση και μέγεθος.Πως από την αριθμητική ισότητα φτάνουμε στην εξίσωση." Ευκλείδης Α (1985-1986): 43-50. <http://eudml.org/doc/237149>.

@article{ΠαρασκευάςΜαρουσάκης1985-1986,
author = {Παρασκευάς Μαρουσάκης, Βαγγέλης Πολυδούρης, Χρήστος Στέλλας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {43-50},
title = {Για την Α τάξη: Η κίνηση και τα σχήματα της γεωμετρίας. Μέτρηση και μέγεθος.Πως από την αριθμητική ισότητα φτάνουμε στην εξίσωση},
url = {http://eudml.org/doc/237149},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Παρασκευάς Μαρουσάκης
AU - Βαγγέλης Πολυδούρης
AU - Χρήστος Στέλλας
TI - Για την Α τάξη: Η κίνηση και τα σχήματα της γεωμετρίας. Μέτρηση και μέγεθος.Πως από την αριθμητική ισότητα φτάνουμε στην εξίσωση
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 43
EP - 50
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237149
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.