Συμβολή στην έρευνα των διαφορικών εξισώσεων με υστέρηση

Ι. Γ. Σφήκα

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1968)

 • Issue: 09B, page 25-84
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ι. Γ. Σφήκα. "Συμβολή στην έρευνα των διαφορικών εξισώσεων με υστέρηση." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1968): 25-84. <http://eudml.org/doc/237151>.

@article{Ι1968,
author = {Ι. Γ. Σφήκα},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {09B},
pages = {25-84},
title = {Συμβολή στην έρευνα των διαφορικών εξισώσεων με υστέρηση},
url = {http://eudml.org/doc/237151},
year = {1968},
}

TY - JOUR
AU - Ι. Γ. Σφήκα
TI - Συμβολή στην έρευνα των διαφορικών εξισώσεων με υστέρηση
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1968
IS - 09B
SP - 25
EP - 84
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237151
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.