Πώς ένα κέντημα και λίγη φαντασία μπορούν να γίνουν γεωμετρία

Τ. Πατρώνης; Ξ. Ψιακή

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 23-25

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, and Ξ. Ψιακή. "Πώς ένα κέντημα και λίγη φαντασία μπορούν να γίνουν γεωμετρία." Ευκλείδης Α (1985-1986): 23-25. <http://eudml.org/doc/237165>.

@article{Τ1985-1986,
author = {Τ. Πατρώνης, Ξ. Ψιακή},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {23-25},
title = {Πώς ένα κέντημα και λίγη φαντασία μπορούν να γίνουν γεωμετρία},
url = {http://eudml.org/doc/237165},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Ξ. Ψιακή
TI - Πώς ένα κέντημα και λίγη φαντασία μπορούν να γίνουν γεωμετρία
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 23
EP - 25
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237165
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.