Για την Ά Τάξη. Πολλαπλασιασμός θετικών και αρνητικών αριθμών.

Άγνωστος Συγγραφέας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 103-105

How to cite

top

Άγνωστος Συγγραφέας. "Για την Ά Τάξη. Πολλαπλασιασμός θετικών και αρνητικών αριθμών.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 103-105. <http://eudml.org/doc/237189>.

@article{ΆγνωστοςΣυγγραφέας1985-1986,
author = {Άγνωστος Συγγραφέας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {103-105},
title = {Για την Ά Τάξη. Πολλαπλασιασμός θετικών και αρνητικών αριθμών.},
url = {http://eudml.org/doc/237189},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Άγνωστος Συγγραφέας
TI - Για την Ά Τάξη. Πολλαπλασιασμός θετικών και αρνητικών αριθμών.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 103
EP - 105
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237189
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.