Εισαγωγικό σημείωμα στο άρθρο του Ιβάν Γκάντσεφ Ιστορικολογική θεμελίωση της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.

Κ. Φιλιππίδης

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 21, page 32-34

How to cite

top

Κ. Φιλιππίδης. "Εισαγωγικό σημείωμα στο άρθρο του Ιβάν Γκάντσεφ Ιστορικολογική θεμελίωση της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.." Ευκλείδης Γ (1989): 32-34. <http://eudml.org/doc/237194>.

@article{Κ1989,
author = {Κ. Φιλιππίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {21},
pages = {32-34},
title = {Εισαγωγικό σημείωμα στο άρθρο του Ιβάν Γκάντσεφ Ιστορικολογική θεμελίωση της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/237194},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Φιλιππίδης
TI - Εισαγωγικό σημείωμα στο άρθρο του Ιβάν Γκάντσεφ Ιστορικολογική θεμελίωση της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 21
SP - 32
EP - 34
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237194
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.