Η αντίληψη που διαμορφώνεται για τα σύνολα μέσα απ΄την λειτουργία τους στα σχολικά μαθηματικά

Φ. Καλαβάσης; Λ. Λιναρδάκης

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 51-55

How to cite

top

Φ. Καλαβάσης, and Λ. Λιναρδάκης. "Η αντίληψη που διαμορφώνεται για τα σύνολα μέσα απ΄την λειτουργία τους στα σχολικά μαθηματικά." Ευκλείδης Γ (1992): 51-55. <http://eudml.org/doc/237196>.

@article{Φ1992,
author = {Φ. Καλαβάσης, Λ. Λιναρδάκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {51-55},
title = {Η αντίληψη που διαμορφώνεται για τα σύνολα μέσα απ΄την λειτουργία τους στα σχολικά μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/237196},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Φ. Καλαβάσης
AU - Λ. Λιναρδάκης
TI - Η αντίληψη που διαμορφώνεται για τα σύνολα μέσα απ΄την λειτουργία τους στα σχολικά μαθηματικά
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 51
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237196
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.