Λύση Προβλημάτων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης: Οι Δυνατότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο

Καφούση Σόνια; Βαγγέλης Ντζιαχρήστος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 45, page 54-66

How to cite

top

Καφούση Σόνια, and Βαγγέλης Ντζιαχρήστος. "Λύση Προβλημάτων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης: Οι Δυνατότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 54-66. <http://eudml.org/doc/237243>.

@article{ΚαφούσηΣόνια1996,
author = {Καφούση Σόνια, Βαγγέλης Ντζιαχρήστος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {45},
pages = {54-66},
title = {Λύση Προβλημάτων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης: Οι Δυνατότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο},
url = {http://eudml.org/doc/237243},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
AU - Βαγγέλης Ντζιαχρήστος
TI - Λύση Προβλημάτων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης: Οι Δυνατότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 45
SP - 54
EP - 66
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237243
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.