Ανακατασκευή του Αρχαίου κειμένου στη Σικελική Δωρική Διάλεκτο Δεκαπέντε Θεωρημάτων του Αρχιμήδη, τα οποία σώζονται στα Αραβικά

Ε. Σ. Σταμάτη

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965)

 • Issue: 06IIB, page 265-297
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ε. Σ. Σταμάτη. "Ανακατασκευή του Αρχαίου κειμένου στη Σικελική Δωρική Διάλεκτο Δεκαπέντε Θεωρημάτων του Αρχιμήδη, τα οποία σώζονται στα Αραβικά." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965): 265-297. <http://eudml.org/doc/237268>.

@article{Ε1965,
author = {Ε. Σ. Σταμάτη},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {06IIB},
pages = {265-297},
title = {Ανακατασκευή του Αρχαίου κειμένου στη Σικελική Δωρική Διάλεκτο Δεκαπέντε Θεωρημάτων του Αρχιμήδη, τα οποία σώζονται στα Αραβικά},
url = {http://eudml.org/doc/237268},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Σ. Σταμάτη
TI - Ανακατασκευή του Αρχαίου κειμένου στη Σικελική Δωρική Διάλεκτο Δεκαπέντε Θεωρημάτων του Αρχιμήδη, τα οποία σώζονται στα Αραβικά
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1965
IS - 06IIB
SP - 265
EP - 297
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237268
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.