Η σημασία του αριθμού 7 κατά τον Πυθαγόρα.

Γρηγόρης Βεντίκος

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 2, page 2-2

How to cite

top

Γρηγόρης Βεντίκος. "Η σημασία του αριθμού 7 κατά τον Πυθαγόρα.." Ευκλείδης (1975-1976): 2-2. <http://eudml.org/doc/237275>.

@article{ΓρηγόρηςΒεντίκος1975-1976,
author = {Γρηγόρης Βεντίκος},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {2},
pages = {2-2},
title = {Η σημασία του αριθμού 7 κατά τον Πυθαγόρα.},
url = {http://eudml.org/doc/237275},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Γρηγόρης Βεντίκος
TI - Η σημασία του αριθμού 7 κατά τον Πυθαγόρα.
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 2
SP - 2
EP - 2
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237275
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.