Η χρησιμότητα της παραγοντοποίησης.

Λεωνίδας Μασσοστασής; Κυράνας Παναγιώτης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 29-32

How to cite

top

Λεωνίδας Μασσοστασής, and Κυράνας Παναγιώτης. "Η χρησιμότητα της παραγοντοποίησης.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 29-32. <http://eudml.org/doc/237283>.

@article{ΛεωνίδαςΜασσοστασής1985-1986,
author = {Λεωνίδας Μασσοστασής, Κυράνας Παναγιώτης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {29-32},
title = {Η χρησιμότητα της παραγοντοποίησης.},
url = {http://eudml.org/doc/237283},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Λεωνίδας Μασσοστασής
AU - Κυράνας Παναγιώτης
TI - Η χρησιμότητα της παραγοντοποίησης.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 29
EP - 32
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237283
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.