Μια διακριτή ημι-ροή στο χώρο των ακολουθιών και μελέτη σύγκλισης ακολουθιών που ορίζονται με αναδρομικό τύπο.

Γεώργιος Καρακώστας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1989)

 • Issue: 36, page 66-74

How to cite

top

Γεώργιος Καρακώστας. "Μια διακριτή ημι-ροή στο χώρο των ακολουθιών και μελέτη σύγκλισης ακολουθιών που ορίζονται με αναδρομικό τύπο.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1989): 66-74. <http://eudml.org/doc/237288>.

@article{ΓεώργιοςΚαρακώστας1989,
author = {Γεώργιος Καρακώστας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {36},
pages = {66-74},
title = {Μια διακριτή ημι-ροή στο χώρο των ακολουθιών και μελέτη σύγκλισης ακολουθιών που ορίζονται με αναδρομικό τύπο.},
url = {http://eudml.org/doc/237288},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Καρακώστας
TI - Μια διακριτή ημι-ροή στο χώρο των ακολουθιών και μελέτη σύγκλισης ακολουθιών που ορίζονται με αναδρομικό τύπο.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1989
IS - 36
SP - 66
EP - 74
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237288
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.