Σταθερές, Λαθεμένες Στρατηγικές Λύσης που Ακολουθούν τα παιδιά σε Ασκήσεις Διάταξης Δεκαδικών Αριθμών.

Ε. Τρέσσου-Μυλωνά

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 29, page 53-66

How to cite

top

Ε. Τρέσσου-Μυλωνά. "Σταθερές, Λαθεμένες Στρατηγικές Λύσης που Ακολουθούν τα παιδιά σε Ασκήσεις Διάταξης Δεκαδικών Αριθμών.." Ευκλείδης Γ (1991): 53-66. <http://eudml.org/doc/237337>.

@article{Ε1991,
author = {Ε. Τρέσσου-Μυλωνά},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {29},
pages = {53-66},
title = {Σταθερές, Λαθεμένες Στρατηγικές Λύσης που Ακολουθούν τα παιδιά σε Ασκήσεις Διάταξης Δεκαδικών Αριθμών.},
url = {http://eudml.org/doc/237337},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Τρέσσου-Μυλωνά
TI - Σταθερές, Λαθεμένες Στρατηγικές Λύσης που Ακολουθούν τα παιδιά σε Ασκήσεις Διάταξης Δεκαδικών Αριθμών.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 29
SP - 53
EP - 66
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237337
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.