ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ή ¨Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ή ¨Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό¨

Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος; Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 63, page 47-57

How to cite

top

Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, and Μιχαήλ Μανωλόπουλος. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ή ¨Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ή ¨Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό¨." Ευκλείδης Γ (2005): 47-57. <http://eudml.org/doc/237340>.

@article{ΚωνσταντίνοςΚαφετζόπουλος2005,
author = {Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Μιχαήλ Μανωλόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {63},
pages = {47-57},
title = {ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ή ¨Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ή ¨Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό¨},
url = {http://eudml.org/doc/237340},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος
AU - Μιχαήλ Μανωλόπουλος
TI - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ή ¨Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ή ¨Προσπαθώντας να ενισχύσουμε έναν ασθενή δεσμό¨
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 63
SP - 47
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237340
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.