Αντιστοιχία των σημείων δυο καμπυλών

Γεώργιος Δ. Βαρελάς

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1964)

 • Issue: 05B, page 137-227
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Γεώργιος Δ. Βαρελάς. "Αντιστοιχία των σημείων δυο καμπυλών." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1964): 137-227. <http://eudml.org/doc/237385>.

@article{ΓεώργιοςΔ1964,
author = {Γεώργιος Δ. Βαρελάς},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {05B},
pages = {137-227},
title = {Αντιστοιχία των σημείων δυο καμπυλών},
url = {http://eudml.org/doc/237385},
year = {1964},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δ. Βαρελάς
TI - Αντιστοιχία των σημείων δυο καμπυλών
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1964
IS - 05B
SP - 137
EP - 227
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237385
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.