Σύγχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές της Διδακτικής των Μαθηματικών

Μιχάλης Βόσκογλου

Ευκλείδης Γ (2003)

 • Issue: 59, page 82-97

How to cite

top

Μιχάλης Βόσκογλου. "Σύγχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές της Διδακτικής των Μαθηματικών." Ευκλείδης Γ (2003): 82-97. <http://eudml.org/doc/237450>.

@article{ΜιχάληςΒόσκογλου2003,
author = {Μιχάλης Βόσκογλου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {59},
pages = {82-97},
title = {Σύγχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές της Διδακτικής των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/237450},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Βόσκογλου
TI - Σύγχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές της Διδακτικής των Μαθηματικών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2003
IS - 59
SP - 82
EP - 97
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237450
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.