Για την Β΄Τάξη. Λύση μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη.

Αναστάσιος Πατρώνης; Κασοκεράκη Μαρία; Ανδρέας Τριανταφύλλου

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 11-17

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, and Ανδρέας Τριανταφύλλου. "Για την Β΄Τάξη. Λύση μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη.." Ευκλείδης Α (1989-1990): 11-17. <http://eudml.org/doc/237469>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1989-1990,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, Ανδρέας Τριανταφύλλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {11-17},
title = {Για την Β΄Τάξη. Λύση μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη.},
url = {http://eudml.org/doc/237469},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Ανδρέας Τριανταφύλλου
TI - Για την Β΄Τάξη. Λύση μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 11
EP - 17
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237469
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.