Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ΄ το προηγούμενο τεύχος.

Λευτέρης Καπετάνας; Χρήστος Στέλλας; Δημήτρης Σπυρόπουλος; Θανάσης Κολιώσης; Θάνος Σάλτας

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 145-158

How to cite

top

Λευτέρης Καπετάνας, et al. "Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ΄ το προηγούμενο τεύχος.." Ευκλείδης Α (1977-1978): 145-158. <http://eudml.org/doc/237475>.

@article{ΛευτέρηςΚαπετάνας1977-1978,
author = {Λευτέρης Καπετάνας, Χρήστος Στέλλας, Δημήτρης Σπυρόπουλος, Θανάσης Κολιώσης, Θάνος Σάλτας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {145-158},
title = {Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ΄ το προηγούμενο τεύχος.},
url = {http://eudml.org/doc/237475},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Λευτέρης Καπετάνας
AU - Χρήστος Στέλλας
AU - Δημήτρης Σπυρόπουλος
AU - Θανάσης Κολιώσης
AU - Θάνος Σάλτας
TI - Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ΄ το προηγούμενο τεύχος.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 145
EP - 158
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237475
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.