Συμμετρία ως προς Άξονα: Μια Επικοδομητική και Ευχάριστη Προσέγγιση

Θέκλη Βιτωράτου - Δρόσου

Ευκλείδης Γ (1983)

 • Issue: 1, page 94-99

How to cite

top

Θέκλη Βιτωράτου - Δρόσου. "Συμμετρία ως προς Άξονα: Μια Επικοδομητική και Ευχάριστη Προσέγγιση." Ευκλείδης Γ (1983): 94-99. <http://eudml.org/doc/237487>.

@article{ΘέκληΒιτωράτου1983,
author = {Θέκλη Βιτωράτου - Δρόσου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {1},
pages = {94-99},
title = {Συμμετρία ως προς Άξονα: Μια Επικοδομητική και Ευχάριστη Προσέγγιση},
url = {http://eudml.org/doc/237487},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Θέκλη Βιτωράτου - Δρόσου
TI - Συμμετρία ως προς Άξονα: Μια Επικοδομητική και Ευχάριστη Προσέγγιση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1983
IS - 1
SP - 94
EP - 99
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237487
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.