Συμβολή στην έρευνα των ταλαντώσεων και της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων συνήθων διαφορικών εξισώσεων

Αθανάσιος Καρτσάτος

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1969)

 • Issue: 10B, page 1-50
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Αθανάσιος Καρτσάτος. "Συμβολή στην έρευνα των ταλαντώσεων και της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων συνήθων διαφορικών εξισώσεων." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1969): 1-50. <http://eudml.org/doc/237542>.

@article{ΑθανάσιοςΚαρτσάτος1969,
author = {Αθανάσιος Καρτσάτος},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {10B},
pages = {1-50},
title = {Συμβολή στην έρευνα των ταλαντώσεων και της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων συνήθων διαφορικών εξισώσεων},
url = {http://eudml.org/doc/237542},
year = {1969},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Καρτσάτος
TI - Συμβολή στην έρευνα των ταλαντώσεων και της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων συνήθων διαφορικών εξισώσεων
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1969
IS - 10B
SP - 1
EP - 50
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237542
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.