Θέματα από τις Γαλλικές εξετάσεις για το λύκειο

Κώστας Τσαμαδιάς

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 150-152159

How to cite

top

Κώστας Τσαμαδιάς. "Θέματα από τις Γαλλικές εξετάσεις για το λύκειο." Ευκλείδης Α (1977-1978): 150-152159. <http://eudml.org/doc/237562>.

@article{ΚώσταςΤσαμαδιάς1977-1978,
author = {Κώστας Τσαμαδιάς},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {150-152159},
title = {Θέματα από τις Γαλλικές εξετάσεις για το λύκειο},
url = {http://eudml.org/doc/237562},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Τσαμαδιάς
TI - Θέματα από τις Γαλλικές εξετάσεις για το λύκειο
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 150
EP - 152159
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237562
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.