Προγραμματισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τάσος Ανθουλιάς

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 29, page 32-34

How to cite

top

Τάσος Ανθουλιάς. "Προγραμματισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση." Ευκλείδης Γ (1991): 32-34. <http://eudml.org/doc/237608>.

@article{ΤάσοςΑνθουλιάς1991,
author = {Τάσος Ανθουλιάς},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {29},
pages = {32-34},
title = {Προγραμματισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/237608},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Ανθουλιάς
TI - Προγραμματισμός και Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 29
SP - 32
EP - 34
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237608
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.