Η Ζωή και το Έργο του Isaac Newton

Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 24, page 10-23

How to cite

top

Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης. "Η Ζωή και το Έργο του Isaac Newton." Ευκλείδης Γ (1990): 10-23. <http://eudml.org/doc/237613>.

@article{ΝικόλαοςΚ1990,
author = {Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {24},
pages = {10-23},
title = {Η Ζωή και το Έργο του Isaac Newton},
url = {http://eudml.org/doc/237613},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης
TI - Η Ζωή και το Έργο του Isaac Newton
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 24
SP - 10
EP - 23
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237613
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.