Θεωρίες μάθησης και συνέπειες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Θεόδωρος Κολέτσος

Ευκλείδης Γ (2001)

 • Issue: 55, page 62-77

How to cite

top

Θεόδωρος Κολέτσος. "Θεωρίες μάθησης και συνέπειες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών." Ευκλείδης Γ (2001): 62-77. <http://eudml.org/doc/237631>.

@article{ΘεόδωροςΚολέτσος2001,
author = {Θεόδωρος Κολέτσος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {55},
pages = {62-77},
title = {Θεωρίες μάθησης και συνέπειες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/237631},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Κολέτσος
TI - Θεωρίες μάθησης και συνέπειες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2001
IS - 55
SP - 62
EP - 77
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237631
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.