Το μανιφέστο της Διεθνούς Επιτροπής για τη μελέτη και τη βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών (CIEAEM, Commission Internationale pour l΄Etude et l΄Amelioration de l΄Enseignement des Mathematiques).

Christine Keitel

Ευκλείδης Γ (2004)

 • Issue: 60-61, page 103-112

How to cite

top

Christine Keitel. "Το μανιφέστο της Διεθνούς Επιτροπής για τη μελέτη και τη βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών (CIEAEM, Commission Internationale pour l΄Etude et l΄Amelioration de l΄Enseignement des Mathematiques).." Ευκλείδης Γ (2004): 103-112. <http://eudml.org/doc/237632>.

@article{ChristineKeitel2004,
author = {Christine Keitel},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {60-61},
pages = {103-112},
title = {Το μανιφέστο της Διεθνούς Επιτροπής για τη μελέτη και τη βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών (CIEAEM, Commission Internationale pour l΄Etude et l΄Amelioration de l΄Enseignement des Mathematiques).},
url = {http://eudml.org/doc/237632},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Christine Keitel
TI - Το μανιφέστο της Διεθνούς Επιτροπής για τη μελέτη και τη βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών (CIEAEM, Commission Internationale pour l΄Etude et l΄Amelioration de l΄Enseignement des Mathematiques).
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2004
IS - 60-61
SP - 103
EP - 112
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237632
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.