Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

Κ. Γαβρίλης

Ευκλείδης Α (1992-1993)

 • Issue: 8, page 4-6

How to cite

top

Κ. Γαβρίλης. "Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί." Ευκλείδης Α (1992-1993): 4-6. <http://eudml.org/doc/237677>.

@article{Κ1992-1993,
author = {Κ. Γαβρίλης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {8},
pages = {4-6},
title = {Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί},
url = {http://eudml.org/doc/237677},
year = {1992-1993},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Γαβρίλης
TI - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1992-1993
IS - 8
SP - 4
EP - 6
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237677
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.