Γενικές Αρχές Σχεδιασμού ενός Αναλυτικού Προγράμματος για τα Μαθηματικά

Ε. Κολέζα

Ευκλείδης Γ (1996)

 • Issue: 45, page 1-16

How to cite

top

Ε. Κολέζα. "Γενικές Αρχές Σχεδιασμού ενός Αναλυτικού Προγράμματος για τα Μαθηματικά." Ευκλείδης Γ (1996): 1-16. <http://eudml.org/doc/237693>.

@article{Ε1996,
author = {Ε. Κολέζα},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {45},
pages = {1-16},
title = {Γενικές Αρχές Σχεδιασμού ενός Αναλυτικού Προγράμματος για τα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/237693},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κολέζα
TI - Γενικές Αρχές Σχεδιασμού ενός Αναλυτικού Προγράμματος για τα Μαθηματικά
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1996
IS - 45
SP - 1
EP - 16
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237693
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.