Για τη Γ τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος, Μαθηματική απόδειξη- Παραγωγική μέθοδος, παραγοντοποίηση

Αναστάσιος Πατρώνης; Νίκος Τζανάκης; Νίκη Πάλλα; Θωμάς Πρίφτης; Κωσταράκος Δημήτρης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 47-56

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, et al. "Για τη Γ τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος, Μαθηματική απόδειξη- Παραγωγική μέθοδος, παραγοντοποίηση." Ευκλείδης Α (1985-1986): 47-56. <http://eudml.org/doc/237699>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1985-1986,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Νίκος Τζανάκης, Νίκη Πάλλα, Θωμάς Πρίφτης, Κωσταράκος Δημήτρης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {47-56},
title = {Για τη Γ τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος, Μαθηματική απόδειξη- Παραγωγική μέθοδος, παραγοντοποίηση},
url = {http://eudml.org/doc/237699},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Νίκος Τζανάκης
AU - Νίκη Πάλλα
AU - Θωμάς Πρίφτης
AU - Κωσταράκος Δημήτρης
TI - Για τη Γ τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος, Μαθηματική απόδειξη- Παραγωγική μέθοδος, παραγοντοποίηση
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 47
EP - 56
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237699
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.