β-open and β-continuous mappings in fuzzy bitopological spaces

S. S. Thakur; Annamma Philip

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1995)

 • Volume: 37, Issue: 37, page 103-111
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

S. S. Thakur, and Annamma Philip. "β-open and β-continuous mappings in fuzzy bitopological spaces." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας 37.37 (1995): 103-111. <http://eudml.org/doc/237720>.

@article{S1995,
author = {S. S. Thakur, Annamma Philip},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
keywords = {fuzzy bitopological spaces; -fuzzy -open sets; -fuzzy -closed sets; --neighbourhood; pairwise fuzzy -continuous mappings; pairwise fuzzy -open mappings},
language = {eng},
number = {37},
pages = {103-111},
title = {β-open and β-continuous mappings in fuzzy bitopological spaces},
url = {http://eudml.org/doc/237720},
volume = {37},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - S. S. Thakur
AU - Annamma Philip
TI - β-open and β-continuous mappings in fuzzy bitopological spaces
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1995
VL - 37
IS - 37
SP - 103
EP - 111
LA - eng
KW - fuzzy bitopological spaces; -fuzzy -open sets; -fuzzy -closed sets; --neighbourhood; pairwise fuzzy -continuous mappings; pairwise fuzzy -open mappings
UR - http://eudml.org/doc/237720
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.