Κανονισμός Μαθηματικής Επιθεώρησης και Ε. Γ΄

Ευκλείδης Γ (1983)

 • Issue: 1, page 110-114

How to cite

top

"Κανονισμός Μαθηματικής Επιθεώρησης και Ε. Γ΄." Ευκλείδης Γ (1983): 110-114. <http://eudml.org/doc/237749>.

@article{Unknown1983,
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {1},
pages = {110-114},
title = {Κανονισμός Μαθηματικής Επιθεώρησης και Ε. Γ΄},
url = {http://eudml.org/doc/237749},
year = {1983},
}

TY - JOUR
TI - Κανονισμός Μαθηματικής Επιθεώρησης και Ε. Γ΄
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1983
IS - 1
SP - 110
EP - 114
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237749
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.