Διήγημα: Από την αρχαία Αίγυπτο στο κόσμο του μέλλοντος

Κ. Γαβρίλης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 24-27

How to cite

top

Κ. Γαβρίλης. "Διήγημα: Από την αρχαία Αίγυπτο στο κόσμο του μέλλοντος." Ευκλείδης Α (1985-1986): 24-27. <http://eudml.org/doc/237752>.

@article{Κ1985-1986,
author = {Κ. Γαβρίλης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {24-27},
title = {Διήγημα: Από την αρχαία Αίγυπτο στο κόσμο του μέλλοντος},
url = {http://eudml.org/doc/237752},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Γαβρίλης
TI - Διήγημα: Από την αρχαία Αίγυπτο στο κόσμο του μέλλοντος
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 24
EP - 27
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237752
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.