Το αδύνατο της ταυτότητας χ^ν+ψ^ν=ζ^ν , νεΝ-{1,2} και το πρόβλημα του Fermat.

Λάζαρος Ε. Θρουμουλόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

  • Issue: 22, page 93-101

How to cite

top

Λάζαρος Ε. Θρουμουλόπουλος. "Το αδύνατο της ταυτότητας χ^ν+ψ^ν=ζ^ν , νεΝ-{1,2} και το πρόβλημα του Fermat.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 93-101. <http://eudml.org/doc/237820>.

@article{ΛάζαροςΕ1981,
author = {Λάζαρος Ε. Θρουμουλόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {22},
pages = {93-101},
title = {Το αδύνατο της ταυτότητας χ^ν+ψ^ν=ζ^ν , νεΝ-\{1,2\} και το πρόβλημα του Fermat.},
url = {http://eudml.org/doc/237820},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Λάζαρος Ε. Θρουμουλόπουλος
TI - Το αδύνατο της ταυτότητας χ^ν+ψ^ν=ζ^ν , νεΝ-{1,2} και το πρόβλημα του Fermat.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 22
SP - 93
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237820
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.