Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από το περασμένο τεύχος.

Αναστάσιος Πατρώνης; Κασοκεράκη Μαρία; Ανδρέας Τριανταφύλλου

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 9-14

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, and Ανδρέας Τριανταφύλλου. "Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από το περασμένο τεύχος.." Ευκλείδης Α (1977-1978): 9-14. <http://eudml.org/doc/237826>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1977-1978,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, Ανδρέας Τριανταφύλλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {9-14},
title = {Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από το περασμένο τεύχος.},
url = {http://eudml.org/doc/237826},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Ανδρέας Τριανταφύλλου
TI - Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από το περασμένο τεύχος.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 9
EP - 14
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237826
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.